Politică de confidențialitate

1. Introducere

a. Care este legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal?

În Uniunea Europeană (UE), principalul act juridic ce reglementează protecția datelor cu caracter personal este Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor - RGDP)[1]. Acesta contribuie la modernizarea și unificarea legislației europene în materia protecției datelor cu caracter personal, permițând întreprinderilor care prelucrează asemenea date să reducă birocrația și să se bucure de o încredere sporită din partea consumatorilor. În acest scop, RGDP consolidează drepturile pe care cetățenii UE le au în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, prevede drepturi noi pentru aceștia și le acordă un control sporit asupra acestor date, prin conferirea:

În România, stat membru al UE, RGDP se aplică în mod direct, precum și prin intermediul Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date[3].

În acest context, prezenta Politică de Confidențialitate are rolul de a vă prezenta modul în care Medic Chat, în calitatea sa de Operator de Date cu caracter personal, se conformează actelor legislative amintite mai sus.

b. Cine suntem noi?

Medic Chat este un Site și o Aplicație de Telemedicină care are drept scop să simplifice accesul oamenilor la medici de specialitate.

Până în anul 2017, în România existau doar două opțiuni pentru obținerea de informații medicale specifice și veridice: vizitele tradiționale la doctor, care adesea presupun un proces îndelungat și complicat, și autodiagnosticarea prin efectuarea de cercetări pe Internet, care nu se caracterizează prin acuratețe și, adesea, nici prin corectitudine. Lansat în anul 2017, Medic Chat și-a propus să ofere o soluție alternativă celor două prezentate anterior, pentru obținerea de informații medicale personalizate din surse de încredere. Astfel, au fost puse bazele oferirii de servicii de Telemedicină în România prin apariția Medic Chat, începând în cadrul programelor Innovation Labs și continuându-și dezvoltarea prin Y Combinator Startup School.

Importanța serviciilor de Telemedicină reiese din numeroase studii de specialitate. Cel mai concludent în acest sens este un studiu realizat de American Medical Association în Statele Unite ale Americii, care atestă faptul că 70% dintre vizitele medicale sunt informaționale, în timp ce doar pentru 30% dintre acestea este nevoie de o consultație fizică. Aceasta înseamnă că o parte semnificativă din întrebările de natură medicală pot primi un răspuns în urma unei discuții sau a unei consultații online, evitând deplasarea la o clinică sau la un cabinet medical.

Acesta este contextul în care a luat naștere Medic Chat, o soluție inovatoare de Telemedicină ce permite oferirea de recomandări și sfaturi medicale cu caracter medical la distanță, în mediul online, prin intermediul mesageriei cu medici înregistrați în Aplicație sau în cadrul unui cabinet medical virtual al medicilor înscriși în Aplicație.

c. Cum putem fi contactați?

Conform art. 24 din RGPD, Medic Chat are rolul de Operator de Date[5] cu caracter personal, în vreme ce medicii înscriși în Aplicația Medic Chat au, conform art. 28 din RGPD, rolul de Persoană Împuternicită de Medic Chat[6] să prelucreze asemenea date.

Pentru orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la informațiile cuprinse în prezenta Politică de Confidențialitate sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea Datelor cu caracter personal de către Medic Chat și/sau de către Persoanele Împuternicite de Medic Chat, putem fi contactați oricând pe baza următoarelor date de contact:

2. Definiții

Definițiile cuprinse în prezenta secțiune sunt complementare definițiilor oferite prin RGPD noțiunilor cu sens similar. De asemenea, termenii din prezenta Politică de Confidențialitate ce se regăsesc în RGPD, dar nu se regăsesc în prezenta listă cu definiții, au același sens precum cel oferit respectivelor noțiuni în RGPD.

3. Scop

a. Ce servicii acoperă prezenta Politică de Confidențialitate?

Prezenta Politică de Confidențialitate, împreună cu Termenii și Condițiile utilizării Serviciilor Medic Chat, se aplică Utilizatorilor care vizitează și/sau folosesc următoarele servicii oferite de Medic Chat, denumite în continuare generic drept Servicii Medic Chat:

b. Ce urmărește Medic Chat prin prezenta Politică de Confidențialitate?

Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește regulile pe baza cărora Medic Chat și Persoanele Împuternicite de Medic Chat obțin și prelucrează Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Astfel, prin această Politică de Confidențialitate Medic Chat urmărește:

Medic Chat își rezervă dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care are loc prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei actualizări, pe Site-ul Medic Chat și în Aplicația Medic Chat va fi afișată versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care Utilizatorii Serviciilor Medic Chat sunt rugați să verifice periodic conținutul prezentului document. În plus, Utilizatorii înregistrați în Aplicația Medic Chat vor fi înștiințați la adresa de e-mail asociată Contului de Utilizator de fiecare dată când are loc o actualizare a prezentului document.

c. În baza căror temeiuri prelucrează Medic Chat datele cu caracter personal ale Utilizatorilor?

Potrivit art. 9 din RGPD, Datele personale privind sănătatea reprezintă o categorie specială de date cu caracter personal, și ca atare nu pot fi prelucrate decât în anumite situații. Prin natura serviciilor pe care le oferă, Medic Chat și/sau Persoanele Împuternicite de Medic Chat prelucrează atât Date cu caracter personal considerate obișnuite (de exemplu: nume și prenume, vârstă, număr de telefon etc.), precum și Categorii speciale de date cu caracter personal. În cele ce urmează vă vom prezenta temeiurile juridice care fac ca prelucrarea ambelor categorii de date de către Medic Chat și/sau de către Persoanele Împuternicite de Medic Chat să fie legală.

Temeiurile în baza cărora Medic Chat prelucrează Datele cu caracter personal considerate obișnuite (adică alte date decât cele privind sănătatea) sunt următoarele:

Temeiurile în baza cărora Medic Chat prelucrează Categoriile speciale de date cu caracter personal (adică datele privind sănătatea) sunt următoarele:

În continuare, noțiunile de Date cu caracter personal considerate obișnuite și de Categorii speciale de date cu caracter personal vor fi denumite generic drept Date cu caracter personal.

În ceea ce privește Comunicările de marketing, Medic Chat prelucrează Datele personale ale Utilizatorilor pe baza consimțământului acestora la prelucrarea Datelor în acest scop specific.

De asemenea, Medic Chat și Persoanele Împuternicite pot prelucra anumite Date cu caracter personal în următoarele scopuri:

4. Reclamații privind prezenta Politică de Confidențialitate

Utilizatorii Medic Chat pot adresa o plângere sau o reclamație către autoritățile competente în următoarele situații:

Respectivele plângeri sau reclamații pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Mai jos veți găsi informații utile privind modalitățile în care poate fi depusă o plângere sau o reclamație la această autoritate.

Cu toate acestea, Medic Chat încurajează Utilizatorii ca, înainte de a formula o plângere sau o reclamație în fața autorității competente, să contacteze Medic Chat, pentru a le putea răspunde cu privire la orice întrebare, observație sau cerere în legătură cu respectarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal. Acest demers nu va afecta în niciun fel dreptul Utilizatorilor de a contacta în orice moment autoritățile competente, inclusiv în cazul în care aceștia consideră că răspunsul primit din partea Medic Chat nu este satisfăcător. Medic Chat se angajează să depună toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

a. Reclamații depuse la ANSPDCP

ANSPDCP este autoritatea română competentă să soluționeze reclamațiile privind încălcarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operatorii de date. Datele de contact ale acestei autorități sunt următoarele:

Pentru detalii privind etapele de urmat pentru a depune o plângere la ANSPDCP, Utilizatorii sunt rugați să consulte acest site web.

5. Angajament

Atât Echipa Medic Chat, în calitatea sa de Operator de date cu caracter personal, cât și Persoanele Împuternicite de Medic Chat să prelucreze asemenea date, acordă o atenție deosebită respectării condițiilor legale de prelucrare a Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru Utilizatori reprezintă o prioritate pentru Medic Chat.

Întrucât transparența este una dintre valorile esențiale ale Medic Chat, Utilizatorii vor fi informați în legătură cu modul în care Medic Chat și Persoanele Împuternicite de Medic Chat prelucrează și protejează Datele cu caracter personal ale acestora. De aceea, Medic Chat oferă următoarele garanții în acest sens:

De asemenea, Medic Chat dorește să aducă la cunoștința Utilizatorilor faptul că pentru efectuarea plăților sunt folosite serviciile procesatorului de plăți Netopia.

Medic Chat vă mulțumește pentru încrederea acordată Serviciilor oferite şi modului în care are loc prelucrarea Datelor cu caracter personal.

6. Cookies

a. Scopul utilizării de Cookies

Medic Chat utilizează Cookies pentru a distinge Utilizatorii Serviciilor Medic Chat. Folosirea de cookies este utilă în următoarele scopuri:

b. Ce sunt Cookies?

Cookies sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente prin intermediul cărora un Utilizator accesează paginile web. Cookies conțin informații care, la solicitarea emisă de către un web-server al unui site web, sunt transferate de pe mediul de stocare al echipamentului utilizat către browserul folosit (precum Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari).

Cookies nu conțin programe software, viruși, spyware, malware sau alte asemenea și nu pot accesa informațiile aflate local, pe echipamentul Utilizatorului.

c. Care este legătura dintre Cookies și Datele cu caracter personal?

Prin natura lor, Cookies nu solicită Date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate. Acest lucru înseamnă că prin folosirea de Cookies nu se va putea afla identitatea fiecărui Utilizator care a accesat Serviciile Medic Chat. Atunci când, totuși, are loc prelucrarea anumitor informații legate de Utilizator și/sau de echipamentul folosit de acesta prin intermediul Cookies, scopul prelucrării respective este acela de a personaliza experiența Utilizatorilor, prin facilitarea anumitor funcționalități specifice Serviciilor Medic Chat.

d. Ce tipuri de Cookies utilizăm și cum le utilizăm?

Serviciile Medic Chat utilizează următoarele tipuri de Cookies:

Datele obținute prin intermediul acestor Cookies permit Medic Chat să afișeze un conținut cât mai relevant pentru Utilizatori. În acest scop, există posibilitatea ca Medic Chat să transmită anumite date obținute prin intermediul Cookies către Terți.

Prin continuarea navigării pe Site-ul și/sau pe Aplicația Medic Chat, Utilizatorii își exprimă acordul în legătură cu modul în care Medic Chat utilizează Cookies.

e. Ștergerea și renunțarea la Cookies

De regulă, browserele folosite pentru accesarea paginilor web au prestabilite setările care permit utilizarea de Cookies. Aceste setări pot fi schimbate astfel încât administrarea automată de Cookies să fie blocată de browser sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când sunt folosite Cookies. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookies pot fi găsite în zona de setări a browserului utilizat.

De asemenea, browserul ar trebui să ofere posibilitatea utilizatorilor să șteargă orice cookie care nu mai este dorit.

Medic Chat permite Utilizatorilor să selecteze ce tipuri de Cookies să fie activate, prin selectarea uneia sau mai multor opțiuni dintre cele 3 prezentate în secțiunea anterioară (Cookies Esențiale, Cookies Analitice, Cookies de Marketing) în momentul în care aceștia vizitează pentru prima dată Aplicația Web sau Site-ul Medic Chat.

7. Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate de Medic Chat și/sau de Persoanele Împuternicite de Medic Chat sunt, în principiu, datele privind identificarea Utilizatorului și Datele personale privind sănătatea acestuia, acestea din urmă fiind necesare pentru efectuarea consilierii medicale prin intermediul Aplicației Medic Chat.

În funcție de modalitatea obținerii și, dacă este cazul, a transmiterii acestor categorii principale de date de către Medic Chat și/sau de către Persoanele Împuternicite de Medic Chat, ele se pot împărți în:

*Prin Terți înțelegem entitățile terțe cu care Medic Chat colaborează în vederea prestării unor servicii de calitate pentru Utilizatorii săi, și către care transmite sau de la care preia date ce pot avea caracter personal. Principalii terți care intră în această categorie sunt:

În cele ce urmează vă prezentăm care sunt în concret Datele cu caracter personal obținute, prelucrate și, acolo unde este cazul, transmise de către Medic Chat, precum și detalii privind momentul în care are loc fiecare dintre operațiunile menționate anterior.

a. Date furnizate

i. Date furnizate de către Utilizatorul Pacient

La momentul înregistrării Utilizatorului Pacient în Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

La momentul autentificării Utilizatorului Pacient în Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

În cazul editării profilului creat de către Utilizatorul Pacient pe Aplicația Medic Chat în vederea utilizării acesteia, Medic Chat poate obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză, numai dacă Utilizatorul dorește să le ofere:

În ceea ce privește setările referitoare la primirea de notificări privind Serviciile Medic Chat, aflate la dispoziția Utilizatorului Pacient, Medic Chat poate obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză, numai dacă Utilizatorul dorește să le ofere:

La momentul adresării unei întrebări unui Utilizator Medic de către Utilizatorul Pacient pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

La momentul efectuării plății unei întrebări adresate de către Utilizatorul Pacient pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

La momentul primirii unui răspuns la întrebarea adresată unui Utilizator Medic de către Utilizatorul Pacient pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

La momentul când Utilizatorul Pacient realizează o evaluare a răspunsului primit din partea Utilizatorului Medic pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține opinia Utilizatorului Pacient referitoare la modul în care Utilizatorul Medic i-a răspuns la întrebare.

În ceea ce privește corespondența Utilizatorilor Pacienți cu Echipa Medic Chat prin intermediul unor canale de comunicare externe (de exemplu: prin e-mail, la telefon sau pe pagina oficială de Facebook a Medic Chat) în vederea obținerii de informații generale referitoare la Serviciile Medic Chat (de exemplu: pentru a primi suport tehnic sau alte îndrumări), Medic Chat poate obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

În ceea ce privește abonarea la știri, Comunicări de marketing și notificări privind activitatea contului de utilizator și/sau Serviciile Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

Utilizatorii Medici au posibilitatea de a le oferi pacienților recomandări și sfaturi medicale într-un cabinet virtual, prin e-mail și/sau SMS. În acest scop, Utilizatorul Medic poate să introducă în Aplicația Medic Chat numărul de telefon și/sau adresa de e-mail a pacientului vizat. Astfel, la momentul trimiterii de către Utilizatorul Medic a unei invitații pe cabinetul virtual, Medic Chat obține numărul de telefon și/sau adresa de e-mail a pacientului[16].

ii. Date furnizate de către Utilizatorul Medic

La momentul înregistrării Utilizatorului Medic în Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

După înregistrarea Utilizatorului medic în Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține, în cadrul Serviciilor Medic Chat, contractul de colaborare încheiat între Medic Chat și Utilizatorul Medic în cauză. Acest contract este diferit în funcție de forma de organizare juridică în care Utilizatorul Medic își exercită profesia (și anume, PF, PFA, PFI, CMI sau SRL) și cuprinde în mod obligatoriu data semnării și semnătura părților contractante.

Prin intermediul contractului de colaborare încheiat între Utilizatorul Medic și Medic Chat se stabilește și calitatea Utilizatorului Medic de Persoană Împuternicită de Medic Chat să prelucreze Date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) din RGPD. Așa cum prevede art. 28, alin. (1) din RGPD, Medic Chat se asigură că Utilizatorii Medici oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea Datelor personale de către aceștia din urmă să respecte cerințele prevăzute în RGPD și să asigure protecția drepturilor Utilizatorilor ale căror Date fac obiectul prelucrării. În acest scop, contractul de colaborare va stabili următoarele elemente:

După înregistrarea Utilizatorului Medic pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține, prin intermediul unui e-mail trimis de către Utilizatorul Medic la adresa echipa@medic.chat, următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

După înregistrarea Utilizatorului Medic pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține anual, prin intermediul unui e-mail trimis de către Utilizatorul Medic la adresa echipa@medic.chat, avizul sau atestatul anual de liberă practică al Utilizatorului Medic.

După înregistrarea Utilizatorului Medic pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat poate obține, prin intermediul unui e-mail trimis de către Utilizatorul Medic la adresa echipa@medic.chat, următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză, numai dacă Utilizatorul Medic le trimite din proprie inițiativă:

La momentul autentificării de către Utilizatorul Medic în Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

În cazul editării profilului creat de către Utilizatorul Medic pe Aplicația Medic Chat în vederea utilizării acesteia, Medic Chat poate obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză, numai dacă Utilizatorul dorește să le ofere:

În ceea ce privește setările referitoare la primirea de notificări privind Serviciile Medic Chat, aflate la dispoziția Utilizatorului Medic, Medic Chat poate obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză, numai dacă Utilizatorul dorește să le ofere:

În ceea ce privește setările referitoare la interpretarea de analize aflate la dispoziția Utilizatorului Medic, Medic Chat poate obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul în cauză:

La momentul oferirii unui răspuns de către Utilizatorul Medic la întrebarea adresată acestuia de către un Utilizator Pacient pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații:

La momentul când Utilizatorul Pacient realizează o evaluare a răspunsului primit din partea Utilizatorului Medic pe Aplicația Medic Chat, Medic Chat obține opinia Utilizatorului Pacient referitoare la modul în care Utilizatorul Medic i-a răspuns la întrebare. Această opinie poate include date de natură să permită identificarea Utilizatorului Medic, precum și date de natură să permită identificarea Utilizatorului Pacient.

În ceea ce privește corespondența Utilizatorilor Medici cu Echipa Medic Chat prin intermediul unor canale de comunicare externe (de exemplu: prin e-mail, la telefon, pe pagina oficială de Facebook a Medic Chat etc.) în vederea obținerii de informații generale referitoare la Serviciile Medic Chat (de exemplu: pentru a primi suport tehnic sau alte îndrumări), Medic Chat poate obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul Medic în cauză:

În ceea ce privește abonarea la știri, Comunicări de marketing și notificări privind activitatea Contului de Utilizator și/sau Serviciile Medic Chat, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul Medic în cauză:

În ceea ce privește posibilitatea Utilizatorilor Medici de a le oferi pacienților recomandări și sfaturi medicale într-un cabinet virtual, Medic Chat obține următoarele informații referitoare la Utilizatorul Medic în cauză:

Utilizatorul Medic le poate oferi pacienților recomandări și sfaturi medicale în cabinetul virtual prin intermediul unui link trimis prin e-mail sau SMS. În acest scop, Utilizatorul Medic poate să introducă în Aplicația Medic Chat numărul de telefon și/sau adresa de e-mail a pacientului vizat, caz în care Utilizatorul Medic trebuie să obțină în prealabil cel puțin un acord verbal expres din partea pacientului, în vederea transmiterii și a prelucrării acestor date de către Medic Chat. Utilizatorul Medic își asumă în totalitate răspunderea în ceea ce privește obținerea acordului prealabil al pacientului cu privire la utilizarea numărului de telefon și/sau a adresei de e-mail a(l) pacientului, strict în ipoteza descrisă.

b. Date colectate

De fiecare dată când un Utilizator vizitează sau utilizează Site-ul sau Aplicația Medic Chat, există anumite categorii de informații referitoare la Utilizator și la dispozitivul folosit de acesta care sunt colectate automat de către Medic Chat. Principalele categorii de date pe care Medic Chat le colectează automat sunt prezentate în cele ce urmează.

Date de natură tehnică, precum:

Date cu privire la sesiunea web a Utilizatorului, precum:

Date cu privire la folosirea de către Utilizatori a funcționalităților din Site-ul sau din Aplicația Medic Chat, precum:

Date legate de efectuarea plăților de către Utilizatorii Pacienți, precum tokenul primit de la procesatorul de plăți în urma unei plăți efectuate cu succes și în urma deciziei Utilizatorului de a-și salva informațiile legate de plată în contul de Utilizator.

Date legate de comunicarea Utilizatorilor cu Echipa Medic Chat (de exemplu: pentru obținerea de suport tehnic, pentru lămurirea unor întrebări cu caracter general privind Serviciile Medic Chat etc.), precum:

c. Date privind localizarea

i. Cum și de ce obține Medic Chat date privind localizarea Utilizatorului

Informațiile privind localizarea Utilizatorului sunt furnizate de către browserul web folosit de Utilizator la momentul accesării și/sau utilizării Site-ului sau Aplicației Web Medic Chat.

Aceste date contribuie la identificarea celui mai apropiat server de locul unde se află Utilizatorul la acel moment, cu scopul de a oferi conținutul Aplicației Web sau al Site-ului Medic Chat într-un mod cât mai eficient. De asemenea, datele privind localizarea sunt folosite pentru a realiza analize demografie ale Utilizatorilor Aplicației Web și ai Site-ului Medic Chat și pentru a investiga mai ușor anumite probleme tehnice, în scopul îmbunătățirii constante a serviciilor oferite de către Medic Chat.

ii. Cum se obține și cum se retrage acordul Utilizatorului în legătură cu colectarea și utilizarea datelor privind localizarea

Utilizatorul își poate da acordul referitor la colectarea și utilizarea de către Medic Chat a datelor privind localizarea utilizatorului prin intermediul setărilor existente în browser-ul web de pe care se accesează Aplicația Web sau Site-ul Medic Chat. Pentru majoritatea browserelor web, consimțământul privind colectarea, utilizarea și transmiterea datelor privind localizarea Utilizatorului poate fi retras oricând, tot prin intermediul setărilor existente în browser-ul web folosit.

d. Date colectate de către și Date furnizate către Medic Chat transmise către Terți

Printre Datele colectate de Medic Chat în mod automat și care pot fi transmise către Terți se numără următoarele:

Printre Datele furnizate către Medic Chat de către Utilizatori și care pot fi transmise către Terți se numără următoarele:

e. Date colectate de către Medic Chat de la Terți

În această secțiune sunt prezentate Datele pe care Medic Chat le poate obține de la Terți în anumite momente și în scopuri bine determinate, în vederea oferirii serviciilor în mod eficient către Utilizatori.

În cazul în care Utilizatorii aleg să se autentifice în Aplicația Medic Chat prin intermediul Facebook, Google sau Apple, la momentul fiecărei autentificări, Medic Chat obține din partea Facebook, Google sau Apple, după caz, următoarele informații referitoare la Utilizator:

În cazul în care Utilizatorii aleg să fie notificați prin SMS în legătură cu activitatea Medic Chat sau pentru primirea de Comunicări de marketing, Medic Chat obține din partea Amazon, în momentul trimiterii fiecărui SMS către Utilizatori, detalii legate de livrarea SMS-urilor, precum: starea livrării SMS-ului, data livrării SMS-ului, atenționări, erori etc.

În cazul în care Utilizatorii aleg să fie notificați prin e-mail în legătură cu activitatea Medic Chat sau pentru primirea de Comunicări de marketing, Medic Chat obține din partea Amazon sau Mailgun, după caz:

La momentul efectuării unei plăți, procesatorul de plăți Netopia transmite către Medic Chat informații legate de starea respectivei plăți (de exemplu, dacă plata a fost sau nu efectuată cu succes) și, în cazul în care Utilizatorul dorește să salveze detaliile de plată pentru plăți ulterioare, un token de autentificare care va fi folosit în acest sens. Medic Chat nu salvează detaliile de plată ale Utilizatorului, ci doar respectivul token. Datele cardului sau alte informații de plată confidențiale nu se pot deduce din acest token.

8. Scopul prelucrării Datelor

Medic Chat poate prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în temeiul art. 6, alin. (1), lit. a), b), c) și/sau f) din cadrul RGPD. Astfel, dreptul Medic Chat de a prelucra aceste informații este dat de prezența a cel puțin unuia dintre următoarele elemente:

Fie că este vorba despre Date furnizate direct de către Utilizatori, Date colectate în mod automat de către Medic Chat sau date obținute de la Terți, Medic Chat prelucrează Datele cu caracter personal referitoare la Utilizatorii săi în mod legal, echitabil și transparent, numai în scopuri bine determinate și aduse la cunoștința Utilizatorilor. Medic Chat garantează că toate operațiunile de prelucrare a Datelor cu caracter personal pe care le efectuează au legătură cu facilitarea, îmbunătățirea și eficientizarea prestării Serviciilor Medic Chat către Utilizatori.

În plus, toate Informațiile cu caracter personal privind sănătatea[17] sunt prelucrate de Medic Chat numai cu acordul prealabil al Utilizatorilor, pe care aceștia îl oferă în mod explicit la momentul creării unui Cont de Utilizator în Aplicația Medic Chat prin bifarea unei casete ce atestă că au luat la cunoștință informațiile din prezenta Politică de Confidențialitate.

În cele ce urmează vă vom prezenta scopurile în care Medic Chat prelucrează Datele cu caracter personal descrise în secțiunea 7.

a. Scopul prelucrării Datelor furnizate

Datele furnizate de către Utilizatori în mod direct către Medic Chat sunt folosite, în principal, în următoarele scopuri:

b. Scopul prelucrării Datelor colectate

Datele colectate în mod automat de către Medic Chat sunt folosite, în principal, în următoarele scopuri:

c. Scopul prelucrării Datelor privind localizarea

Datele privind localizarea Utilizatorului la momentul vizitării și/sau utilizării Aplicației Web sau a Site-ului Medic Chat sunt folosite, în principal, în următoarele scopuri:

d. Scopul transmiterii Datelor către Terți și/sau al colectării Datelor de la Terți

Medic Chat poate transmite către sau poate colecta de la Terți Date cu caracter personal privind Utilizatorii în următoarele scopuri:

e. Transmiterea Datelor către alte entități, în condiții speciale

În desfășurarea activității Medic Chat pot apărea situații în care transmiterea către alte entități a Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se impune fie prin natura circumstanțelor în cauză, fie conform legislației în vigoare. În asemenea cazuri Medic Chat va notifica Utilizatorii în legătură cu circumstanțele respective, pentru ca aceștia să poată decide în deplină cunoștință de cauză dacă doresc să permită ca Medic Chat să folosească în continuare Datele lor cu caracter personal.

Astfel de situații cu caracter excepțional în care Medic Chat poate fi obligat să transmită Informații privind Utilizatorii către alte entități pot apărea în următoarele contexte:

9. Agregarea Datelor personale ale Utilizatorilor Medici

a. Ce implică agregarea datelor personale ale Utilizatorilor Medici

În cazul Utilizatorilor Medici, Medic Chat poate crea corelații și/sau asocieri între Datele cu caracter personal furnizate de aceștia și alte informații în legătură cu Utilizatorii Medici pe care Echipa Medic Chat le obține din surse externe. Datele agregate astfel obținute sunt considerate a fi tot Date cu caracter personal și, în consecință, vor fi prelucrate conform prezentei Politici de Confidențialitate.

b. Scopul cu care se agregă Datelor personale ale Utilizatorilor Medici

Medic Chat se informează și din surse externe în ceea ce privește Datele personale furnizate de Utilizatorii Medici și agregă Datele furnizate de aceștia cu informațiile obținute din cercetările efectuate de Medic Chat pentru a verifica veridicitatea Datelor furnizate de Utilizatorii Medici. Scopul în care Medic Chat realizează aceste verificări este acela de a se asigura că în Aplicația Medic Chat nu au acces decât medici competenți, care își exercită profesia în mod legal și în conformitate cu standardele corespunzătoare domeniului lor de activitate. În acest mod, Medic Chat urmărește să ofere Utilizatorilor Pacienți servicii de telemedicină de o calitate ridicată și să împiedice fraudarea exercitării profesiilor medicale prin intermediul Aplicației Medic Chat.

10. Scopul Comunicărilor de marketing și renunțarea la acestea

Pentru Medic Chat este important ca Utilizatorii săi să fie în deplină cunoștință de cauză în ceea ce privește modul și scopurile în care Medic Chat prelucrează Datele cu caracter personal ale acestora. Transmiterea de Comunicări de marketing către Utilizatori nu face parte din obiectul principal de activitate al Medic Chat și, ca atare, nici din scopurile principale în care Medic Chat prelucrează Date cu caracter personal. De aceea, dorim ca în prezenta secțiune să prezentăm atât scopurile în care Medic Chat transmite Comunicări de marketing, cât și modul în care Utilizatorii pot împiedica primirea acestora.

a. Scopul Comunicărilor de marketing

Medic Chat poate trimite către Utilizatorii săi Comunicări de marketing prin diverse canale de comunicare, cum ar fi:

Principalele scopuri în care Medic Chat trimite către Utilizatorii săi Comunicări de marketing sunt următoarele:

Toate aceste scopuri au legătură cu îmbunătățirea constantă a Serviciilor Medic Chat, precum și cu interesul legitim al echipei Medic Chat de a-și promova și dezvolta activitatea comercială.

b. Renunțarea la Comunicările de marketing

Medic Chat utilizează Datele personale ale Utilizatorilor numai în baza consimțământului expres și prealabil oferit de aceștia. Prin urmare, Utilizatorii au în orice moment posibilitatea să renunțe la primirea Comunicărilor de marketing prin retragerea consimțământului în una dintre modalitățile următoare:

11. Dezvăluirea Datelor personale ale unor Utilizatori către alți Utilizatori

În scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale (mai exact, oferirea unor servicii de telemedicină de înaltă calitate către Utilizatori), Medic Chat dezvăluie Datele cu caracter personal ale unor Utilizatori către alți Utilizatori, fie din aceeași categorie, fie din categorii diferite. În cele ce urmează vă prezentăm despre ce Date personale este vorba, către ce Utilizatori sunt dezvăluite și în ce momente, precum și scopul dezvăluirii acestor Informații.

a. Dezvăluirea Datelor Utilizatorilor Pacienți către Utilizatorii Medici

i. Datele dezvăluite

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Pacienți dezvăluite către Utilizatorii Medici sunt următoarele:

ii. Momentul dezvăluirii

Informațiile cu caracter personal ale Utilizatorilor Pacienți sunt dezvăluite către Utilizatorii Medici pe parcursul interacțiunii dintre Utilizatorul Pacient și Utilizatorul Medic ales, astfel:

iii. Scopul dezvăluirii

Medic Chat dezvăluie către Utilizatorii Medici Datele personale ale Utilizatorului Pacient amintite mai sus pentru ca Utilizatorul Pacient să poată primi recomandări și sfaturi medicale pertinente, adaptate nevoilor și afecțiunilor sale. Această operațiune de transmitere a Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului Pacient este, astfel, efectuată exclusiv în interesul Utilizatorului Pacient. Utilizatorul Pacient își dă consimțământul pentru această modalitate de prelucrare a Datelor sale personale prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Serviciilor Medic Chat și a prezentei Politici de Confidențialitate, la momentul creării unui Cont de Utilizator în Aplicația Medic Chat.

În ceea ce privește recenziile și evaluările oferite de Utilizatorii Pacienți în urma interacțiunii cu un anumit Utilizator Medic, scopurile dezvăluirii acestora către toți Utilizatorii Aplicației Medic Chat sunt următoarele:

b. Dezvăluirea datelor Utilizatorilor Pacienți către alți Utilizatori Pacienți

i. Datele dezvăluite

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Pacienți dezvăluite către alți Utilizatori Pacienți sunt următoarele:

ii. Momentul dezvăluirii

Prenumele Utilizatorilor Pacienți sunt dezvăluite către alți Utilizatori Pacienți la momentul publicării de către aceștia a unei recenzii sau evaluări a unui Utilizator Medic.

Recenziile și evaluările oferite de către Utilizatorul Pacient în urma interacțiunii cu un anumit Utilizator Medic sunt dezvăluite către toți Utilizatorii Aplicației Medic Chat la momentul la care recenzia sau evaluarea oferită de către Utilizatorul Pacient este aprobată de către Echipa Medic Chat.

iii. Scopul dezvăluirii

Medic Chat dezvăluie către alți Utilizatori Pacienți prenumele, recenziile și evaluările oferite de anumiți Utilizatorii Pacienți în urma interacțiunii cu un anumit Utilizator Medic, în cazul în care Utilizatorii Pacienți aleg să ofere astfel de recenzii sau evaluări. Scopurile dezvăluirii acestora către toți ceilalți Utilizatori ai Aplicației Medic Chat sunt următoarele:

c. Dezvăluirea Datelor Utilizatorilor Medici către Utilizatorii Pacienți

i. Datele dezvăluite

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Medici dezvăluite către Utilizatorii Pacienți sunt următoarele:

ii. Momentul dezvăluirii

O parte dintre Datele personale menționate la punctul anterior pe care Utilizatorul Medic le oferă în cadrul Contului său de Utilizator sunt dezvăluite din momentul în care acesta include și salvează respectivele informații în Contul său de Utilizator. Aceste date sunt disponibile tuturor Utilizatorilor Aplicației Medic Chat și pot fi modificate de către Utilizatorul Medic în orice moment.

Răspunsurile oferite de Utilizatorul Medic întrebărilor adresate de către Utilizatorul Pacient, precum și, dacă este cazul, mesajele ulterioare prin care Utilizatorul Medic solicită Utilizatorului Pacient mai multe detalii în legătură cu starea sa de sănătate sunt dezvăluite către Utilizatorul Pacient la momentul la care Utilizatorul Medic îi oferă un răspuns sau îi transmite un mesaj suplimentar. Această afirmație este valabilă și pentru eventualele fișiere atașate de Utilizatorul Medic răspunsului sau mesajului transmis către Utilizatorul Pacient.

Recenziile și evaluările oferite de către Utilizatorul Pacient în urma interacțiunii cu un anumit Utilizator Medic sunt dezvăluite către toți Utilizatorii Aplicației Medic Chat la momentul la care Utilizatorul Pacient oferă o astfel de recenzie sau evaluare.

iii. Scopul dezvăluirii

Datele personale pe care Utilizatorul Medic le oferă în cadrul Contului său de Utilizator sunt dezvăluite către Utilizatorii Pacienți pentru a le permite acestora să aleagă să se adreseze unui Utilizator Medic corespunzător cu nevoile, dorințele, așteptările și interesele lor, în deplină cunoștință de cauză.

Răspunsurile oferite de Utilizatorul Medic întrebărilor adresate de către Utilizatorul Pacient, precum și, dacă este cazul, mesajele ulterioare prin care Utilizatorul Medic solicită Utilizatorului Pacient mai multe detalii în legătură cu starea sa de sănătate sunt dezvăluite către Utilizatorul Pacient în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de Medic Chat față de Utilizatorii Pacienți (și anume, oferirea de servicii de telemedicină de înaltă calitate). Această afirmație este valabilă și pentru eventualele fișiere atașate de Utilizatorul Medic răspunsului sau mesajului transmis către Utilizatorul Pacient.

În ceea ce privește recenziile și evaluările oferite de Utilizatorii Pacienți în urma interacțiunii cu un anumit Utilizator Medic, scopurile dezvăluirii acestora către toți ceilalți Utilizatori ai Aplicației Medic Chat sunt următoarele:

d. Dezvăluirea datelor Utilizatorilor Medici către alți Utilizatori Medici

i. Datele dezvăluite

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Medici dezvăluite către alți Utilizatori Medici sunt următoarele:

ii. Momentul dezvăluirii

O parte dintre Datele personale menționate la punctul anterior pe care Utilizatorul Medic le oferă în cadrul Contului său de Utilizator sunt dezvăluite din momentul în care acesta include și salvează respectivele informații în Contul său de Utilizator. Aceste date sunt disponibile tuturor Utilizatorilor Aplicației Medic Chat și pot fi modificate de către Utilizatorul Medic în orice moment.

Recenziile și evaluările oferite de către un Utilizator Pacient în urma interacțiunii cu un anumit Utilizator Medic sunt dezvăluite către toți Utilizatorii Aplicației Medic Chat la momentul la care Utilizatorul Pacient oferă o astfel de recenzie sau evaluare.

iii. Scopul dezvăluirii

Atât Datele personale pe care Utilizatorul Medic le oferă în cadrul Contului său de Utilizator, cât și recenziile și evaluările unui Utilizator Medic sunt dezvăluite către alți Utilizatori Medici în următoarele scopuri:

e. Dezvăluirea Datelor Utilizatorilor către Echipa Medic Chat

Prin Echipa Medic Chat înțelegem programatorii care dezvoltă și asigură mentenanța Serviciilor Medic Chat și cei responsabili cu asistența tehnică a Utilizatorilor.

i. Datele dezvăluite

Echipa Medic Chat are acces la toate Datele cu caracter personal ale tuturor Utilizatorilor, așa cum au fost prezentate anterior.

ii. Momentul dezvăluirii

Datele cu caracter personal ale tuturor Utilizatorilor sunt dezvăluite către Echipa Medic Chat la momentul transmiterii acelor Date către serverele Medic Chat.

iii. Scopul dezvăluirii

Principalele scopuri în care Datele cu caracter personal ale tuturor Utilizatorilor sunt dezvăluite către Echipa Medic Chat sunt următoarele:

12. Drepturile Utilizatorilor privind prelucrarea Datelor lor personale de către Medic Chat

Potrivit Capitolului al III-lea din RGPD[19], persoanele vizate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în cazul de față, Utilizatorii Medic Chat, au următoarele drepturi în legătură cu Informațiile personale ce fac obiectul prelucrării de către Medic Chat:

Medic Chat se angajează ca, în limita prevederilor legale aplicabile, să răspundă cu promptitudine solicitărilor formulate de Utilizatori privind drepturile menționate anterior. Astfel, Medic Chat va face tot posibilul ca soluționarea acestor cereri să prezinte următoarele caracteristici:

În cele ce urmează vă vom prezenta conținutul drepturilor respective (adică ce acțiuni sunt posibile în temeiul respectivului drept), precum și modul în care aceste drepturi pot fi exercitate în concret în cadrul Aplicației Medic Chat (adică modul în care aceste acțiuni pot fi puse în aplicare de către Utilizatorii Medic Chat).

a. Conținutul drepturilor

După cum am precizat, prin conținutul drepturilor înțelegem acțiunile pe care Utilizatorii le au la îndemână în temeiul drepturilor respective. Mai exact, prin conținutul drepturilor ne referim la ce pot Utilizatorii să solicite Medic Chat să facă în legătură cu Datele lor personale.

i. Dreptul de acces la Datele personale

Conform art. 15 din RGPD, Utilizatorii au dreptul de a solicita Medic Chat:

ii. Dreptul la rectificarea datelor

Conform art. 16 din RGPD, Utilizatorii pot solicita Medic Chat să efectueze următoarele modificări:

Medic Chat va comunica Utilizatorului faptul că Datele cu caracter personal vizate au fost rectificate sau completate conform indicațiilor primite de la acesta. De asemenea, pot exista situații în care Medic Chat a făcut publice sau a transmis către Terți Datele Utilizatorului care solicită rectificarea sau completarea acestora. În aceste cazuri, Medic Chat comunică respectivilor Terți modificările solicitate de Utilizator.

iii. Dreptul la ștergerea Datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Conform art. 17, alin. (1) din RGPD, Utilizatorii pot solicita Medic Chat să șteargă Datele lor cu caracter personal numai în cazul în care:

Pot exista situații în care Medic Chat a făcut publice sau a transmis către Terți Datele Utilizatorului care solicită ștergerea acestora. În acest caz, potrivit art. 17 alin. (2) din RGPD, Medic Chat va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează Datele cu caracter personal că Utilizatorul a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către Datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor Date cu caracter personal.

Potrivit art. 17, alin. (3) din RGPD, Medic Chat nu are obligația de a șterge Datele cu caracter personal ale Utilizatorului care a formulat o solicitare în acest sens, în măsura în care prelucrarea acestor Date este necesară:

Vă aducem la cunoștință că art. 17, alin. (3) al RGPD prevede încă două ipoteze în care Medic Chat nu are obligația de a șterge datele cu caracter personal ale Utilizatorului în urma solicitării acestuia, dar cele trei prezentate mai sus sunt cele mai probabile circumstanțe în care Medic Chat ar putea refuza o asemenea solicitare.

Medic Chat va comunica Utilizatorului faptul că Datele sale cu caracter personal au fost șterse.

iv. Dreptul la restricționarea prelucrării Datelor

Conform art. 18, alin. (1) din RGPD, Utilizatorii pot obține restricționarea prelucrării Datelor lor personale de către Medic Chat:

Potrivit art. 18, alin. (2) din RGPD, Medic Chat poate continua să prelucreze Datele cu caracter personal ale Utilizatorului chiar și în urma unei solicitări de restricționare, dacă:

Înainte de ridicarea restricției de prelucrare Medic Chat va informa Utilizatorul care a obținut restricționarea prelucrării despre acest fapt.

v. Dreptul la portabilitatea Datelor

Conform art. 20, alin. (1) din RGPD, Utilizatorii pot să își exercite dreptul la portabilitatea Datelor în următoarele forme:

Ambele forme de exercitare ale dreptului la portabilitatea Datelor sunt posibile numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Potrivit art. 20, alin. (4) din RGPD Medic Chat poate refuza solicitările privind portarea Datelor Utilizatorului în măsura în care acest lucru aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane.

vi. Dreptul de a se opune prelucrării Datelor

Conform art. 21, alin. (1) din RGPD, Utilizatorii se pot opune prelucrării Datelor lor de către Medic Chat în orice moment, din motive legate de situația particulară în care aceștia se află, în următoarele cazuri:

Într-un astfel de caz, Medic Chat nu mai prelucrează Datele cu caracter personal ale Utilizatorului. Cu toate acestea, Medic Chat va continua să prelucreze Datele cu caracter personal ale Utilizatorului care s-a opus prelucrării dacă:

vii. Drepturi privind luarea de decizii automate, inclusiv crearea de profiluri

Conform art. 22, alin. (1) din RGPD, Utilizatorii pot solicita Medic Chat să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă acest lucru produce efecte juridice cu privire la Utilizator sau dacă îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Cu toate acestea, Medic Chat poate continua, în raport cu Utilizatorii care s-au opus luării de decizii automate, prelucrarea automată:

b. Exercitarea drepturilor

După cum am precizat, prin exercitarea drepturilor înțelegem modurile prin care Utilizatorii pot, în concret, să adreseze către Medic Chat diversele solicitări privind Datele lor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării de către Medic Chat.

Utilizatorii pot efectua solicitările enumerate anterior pe următoarele căi:

13. Stocarea Datelor cu caracter personal

a. Cât timp vom stoca Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor?

Medic Chat va stoca Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor atâta timp cât acest lucru este necesar pentru atingerea scopului urmărit de Medic Chat, adică oferirea unor servicii de telemedicină de înaltă calitate către Utilizatorii săi. Astfel, în principiu, Medic Chat va stoca Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor atâta timp cât aceștia au un Cont de Utilizator în Aplicația Medic Chat. Utilizatorii pot solicita oricând ștergerea anumitor Informații sau închiderea contului[23] iar Medic Chat va da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor Informații inclusiv ulterior închiderii Contului de Utilizator, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele legitime[24] ale Medic Chat o impun. Datele astfel păstrate vor fi arhivate. Ele nu vor fi folosite de Medic Chat, cu excepția situațiilor impuse de lege în scopul dovedirii raporturilor contractuale.

Medic Chat se angajează să revizuiască la intervale de timp regulate Datele cu caracter personal stocate pentru a se asigura că aceste Date nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar. În cadrul fiecărei revizuiri, dacă va considera că păstrarea anumitor Date cu caracter personal nu mai prezintă interes, Medic Chat va șterge definitiv aceste informații.

b. Unde și cum vom stoca Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor?

Toate Datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele furnizorilor de servicii de Cloud cu care Medic Chat lucrează. Printre aceștia se numără: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Services și Atlas Mongodb. În principiu, Datele sunt stocate pe servere din Uniunea Europeană, însă în cazul în care vreunul dintre serviciile de tip Cloud folosite nu este valabil în Uniunea Europeană, ne rezervăm dreptul de a stoca anumite Date cu caracter personal și pe servere din afara țărilor membre.

Cu toate că Medic Chat colaborează cu furnizori de servicii de tip Cloud, aceștia din urmă nu au acces la Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Medic Chat, iar procesele de prelucrare de Date se fac într-un mod securizat, folosind tehnici criptografice de ultimă generație.

Sunt realizate zilnic copii de siguranță ale tuturor Datelor cu caracter personal pentru a evita orice fel compromitere a Datelor Utilizatorilor Medic Chat în cazul unor incidente tehnice nefavorabile. Copiile de siguranță care au fost create în urmă cu cel puțin un an vor fi șterse.

14. Securitatea Datelor cu caracter personal prelucrate

Unul dintre principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în art. 5 al RGPD este acela al păstrării integrității și confidențialității datelor. Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie “prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

Astfel, Medic Chat se angajează să implementeze și să mențină, pe tot parcursul prelucrării, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția securității, confidențialității și integrității Datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 32 din RGPD și cu standardele industriei. În plus, Medic Chat se angajează să evalueze și să revizuiască periodic aceste măsuri în raport cu potențialele riscuri, precum și să monitorizeze constant conformitatea măsurilor luate cu legislația în vigoare, pentru a menține un nivel ridicat de protecție a Datelor prelucrate.

În concret, printre măsurile implementate de către Medic Chat pentru a asigura protecția Datelor cu caracter personal se numără următoarele:

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca Datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părți neautorizate. De aceea, nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul Medic Chat.

15. Incidente de securitate

a. Definiție

Prin Incident de securitate înțelegem orice acțiune de distrugere, pierdere, alterare ori accesare sau divulgare neautorizată, produsă din culpă sau cu intenție asupra Datelor cu caracter personal prelucrate în orice mod de către Medic Chat, dacă respectiva acțiune este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile Utilizatorilor. Gravitatea acestui risc se evaluează în funcție de elemente precum:

b. Procedura de notificare

În urma survenirii unui Incident de securitate, Medic Chat se angajează să notifice în acest sens, după caz, fie toți Utilizatorii, fie doar Utilizatorii afectați, prin comunicarea producerii Incidentului de securitate și a circumstanțelor acestuia, precum și a procedurii stabilite de către Medic Chat pentru a minimiza daunele Incidentului. Comunicarea se va realiza prin e-mail și, de aceea, Utilizatorii sunt exclusiv responsabili de a se asigura că datele lor de contact furnizate către Medic Chat sunt corecte și actualizate.

Medic Chat va informa Utilizatorii despre producerea și circumstanțele Incidentului de securitate în măsura în care acesta este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile Utilizatorilor. Informarea se va face:

Informarea va include detalii privind circumstanțele producerii Incidentului de securitate, precum tipul Incidentului de securitate, amploarea Incidentului, categoriile de Date afectate, măsurile prevăzute sau puse în aplicare pentru remedierea efectelor Incidentului și alte asemenea.

16. Transferarea Datelor în străinătate

Medic Chat stochează Datele cu caracter personal pe servere din Uniunea Europeană, însă în cazul în care vreunul dintre serviciile de tip Cloud folosite nu este valabil în UE, Medic Chat își rezervă dreptul de a stoca anumite Date cu caracter personal și pe servere din afara statelor membre UE. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de Date cu caracter personal este gestionat cu atenție, cu scopul de a proteja drepturile și interesele Utilizatorilor noștri. Transferurile către furnizorii de servicii și alți Terți vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau diverse scheme de certificare.

17. Gestionarea Datelor cu caracter personal de către Echipa Medic Chat

a. Accesul Echipei Medic Chat la Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor

Pentru a putea asigura accesul Utilizatorilor la serviciile de telemedicină pe care Medic Chat se angajează să le ofere și, implicit, pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Medic Chat față de Utilizatori, Echipa Medic Chat are acces la toate Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor la care Medic Chat are acces conform secțiunii 7 din prezenta Politică de Confidențialitate. De asemenea, modurile și scopurile în care Echipa Medic Chat prelucrează Datele Utilizatorilor sunt identice celor folosite, respectiv urmărite de Medic Chat, așa cum sunt descrise în secțiunea 7.

b. Măsurile luate pentru garantarea protecției Datelor cu caracter personal

Pentru a se asigura că Echipa Medic Chat respectă întocmai condițiile impuse de prezenta Politică de Confidențialitate, Medic Chat pune în aplicare măsuri precum:


[1] RGDP poate fi consultat aici.

[2] Pentru mai multe detalii privind scopul RGDP, puteți accesa această pagină.

[3] Legea nr. 190/2018 poate fi consultată accesând această pagină.

[4] Notă: În cadrul prezentei Politici de Confidențialitate, veți observa că anumite noțiuni sunt scrise cu majusculă. Aceasta înseamnă că noțiunile respective au un sens specific acestei Politici de Confidențialitate, care este explicat în secțiunea 2. Prin urmare, pentru a vedea definițiile termenilor scriși cu majusculă, vă rugăm să consultați secțiunea 2 “Definiții” a prezentei Politici de Confidențialitate.

[5] În limba engleză, această noțiune este cunoscută drept Data Controller.

[6] În limba engleză, această noțiune este cunoscută drept Data Processor.

[7] Potrivit art. 4, punctul 1 din RGPD.

[8] Potrivit art. 4, punctul 15 din RGPD.

[9] Potrivit considerentelor 47 și 49 din RGPD.

[10] Potrivit art. 4, punctul 7 din RGPD.

[11] Potrivit art. 4, punctul 8 din RGPD.

[12] Potrivit art. 4, punctul 2 din RGPD.

[13] Potrivit art. 30, alin. (2) din OUG nr. 196 din 18 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020.

[14] Există posibilitatea ca anumiți Utilizatori Pacienți să surprindă, în cadrul imaginilor / fotografiilor furnizate odată cu formularea întrebării adresate Utilizatorului Medic, trăsături personale care să poată conduce la identificarea vizuală a Utilizatorilor în cauză. Medic Chat se angajează să confere unor asemenea imagini / fotografii același nivel de protecție și de confidențialitate precum cel acordat oricăror altor Date cu caracter personal, așa cum reiese din prezenta Politică de Confidențialitate.

[15] Aceste date nu sunt stocate de către Medic Chat. Medic Chat stochează doar un token asociat cardului, obținut din partea procesatorului de plăți după ce plata este efectuată cu succes. Dacă Utilizatorul Pacient alege să salveze informațiile referitoare la plată, acel token va fi folosit pentru a efectua plăți viitoare, și nu datele cardului de credit sau de debit cu care s-a realizat plata.

[16] În cazul în care la momentul primirii unei astfel de invitații pacienții în cauză nu se numără printre Utilizatorii Pacienți ai Serviciilor Medic Chat, va trebui ca aceștia să își creeze un Cont de Utilizator pe Aplicația Medic Chat pentru a primi acces la consultațiile în cabinetul virtual din cadrul Serviciilor Medic Chat.

[17] Conform art. 9, alin. (1) din RGPD datele privind sănătatea pot fi prelucrate numai dacă persoanele vizate și-au dat în prealabil consimțământul la prelucrarea acestor tipuri de date pentru un scop specific, precum stabilirea unui diagnostic medical.

[18] În conformitate cu art. 30, alin. (1) din RGPD.

[19] Capitolul referitor la drepturile persoanei vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, accesibil la acest link.

[20] Prin cazuri excepționale înțelegem, de exemplu: situații în care solicitarea Utilizatorului presupune un proces complicat pentru soluționare, situații în care Utilizatorul a făcut mai multe solicitări simultane, situații în care Echipa Medic Chat se confruntă cu un număr foarte mare de solicitări simultane din partea Utilizatorilor etc.

[21] În acest sens, vă rugăm să citiți punctul vi. “Dreptul de a se opune prelucrării datelor” din prezenta secțiune.

[22] În acest sens, vă rugăm să citiți punctul vi. “Dreptul de a se opune prelucrării datelor” din prezenta secțiune.

[23] Conform secțiunii 11.

[24] Prin interese legitime înțelegem, de exemplu, folosirea datelor cu caracter personal pentru a justifica executarea unui contract de către Medic Chat sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Medic Chat în instanță.